Samenvatting

Toekomstvisie Leidse regio 2027

Symposium 7 maart

Lees het e-magazine

Verkenning

Bestuurlijke samenwerkingsvormen Leidse regio

Kwaliteiten versterken en…

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude vormen samen een aaneengesloten stedelijk gebied. Veel inwoners wonen, werken en recreëren in deze regio, over hun gemeentegrenzen heen. De vijf gemeenten zien steeds grotere opgaven op zich afkomen en willen  hun eigen gemeente en de Leidse regio verder versterken. Daarom hebben de gemeentebesturen gezamenlijke kwaliteiten en ambities bepaald. Over de woonbehoefte van starters en ouderen en het behoud van waardevol groen. Over prettig wonen met goede spreiding van voorzieningen in de regio en in de buurt. Maar ook over een goede infrastructuur en bereikbaarheid, energietransitie en een sterke economie. Opgaven en ambities die je alleen samen krachtig kunt realiseren. Najaar 2016 is de gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld.

… krachten verenigen

De vijf gemeenten hebben ook vastgesteld dat als ze alle ambities met betrekking tot de toekomst van de Leidse regio willen realiseren, de vijf gemeentebesturen meer en beter moeten gaan samenwerken. Er zijn nu namelijk geen spelregels om met elkaar prioriteiten te stellen of gezamenlijk de ambities te realiseren. De krachten verenigen, dus, om daadkrachtig  te kunnen gaan beslissen over onderwerpen die voor de hele regio van belang zijn. Zoals wonen en groen, infrastructuur en bereikbaarheid, goede spreiding en toegankelijkheid van voorzieningen, duurzaamheid en energietransitie, economie en een gezonde leefomgeving.

De gemeentebesturen verkennen nu welke samenwerkingsvorm hen in staat stelt met slagkracht en realisatiekracht de inhoudelijke ambities te realiseren. Daarvoor wordt in de keuken gekeken bij andere samenwerkende gemeentes (symposium 15 februari) in het oor te luisteren gelegd bij de eigen inwoners, bedrijven en instellingen (symposium 7 maart en enquete)Eind maart is de beeldvormende fase van deze verkenning afgerond. Een analyse van de verschillende samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel, dat de komende maand in de vijf gemeenteraden wordt besproken, is opgesteld. In april vinden er in de verschillende gemeenten  inwonerbijeenkomsten plaats. Het besluit over in welke samenwerkingsvorm de gemeenten gaan samenwerken valt direct na het zomerreces begin september 2017.