10 april:
inwonersavond Oegstgeest

11 april:
inwonersavond Leiderdorp

12 april:
inwonersavond Leiden

20 april:
inwonersavond Zoeterwoude

In lokale media is veel aandacht gevraagd voor deelname aan het burgerpanel en het invullen van de enquête. Alle inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio worden via lokale media opgeroepen om naar gezamenlijk symposium in Corpus te komen op 7 maart. Deelnemers van fase 1 (ongeveer 200 personen) en burgerpanelleden fase 2 (ruim 1200 mensen) ontvangen tevens een persoonlijke uitnodiging.

Meedenkers

Wie hebben er allemaal input geleverd voor de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en voor de te kiezen samenwerkingsvorm? In de tijdlijn een overzicht. Alle tussenstappen en tussenproducten zijn gedurende deze periode online gedeeld. Inwoners zijn daarbij continue in de gelegenheid geweest mee te denken of zich aan te melden om mee te praten. Een paar mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

 

 

 

Denk mee (klik hier)

1-12/3: vragenlijst is opengesteld voor alle inwoners in de Leidse regio.

7/3: symposium in Corpus voor raadsleden, collegeleden, inwoners, bedrijven en instellingen. Aantal deelnemers: 300, waarvan 75 raadsleden en collegeleden.

29/3: Uitkomsten enquête-onderzoek gereed

30/3: Uitkomsten enquête-onderzoek, Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt verstuurd aan alle burgerpanelleden en alle deelnemers van het symposium van 7 maart en deelnemers fase 1. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

30/3: Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt op website gepubliceerd en via persbericht en lokale media onder de aandacht gebracht. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

Fase 2: Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen

Vanaf januari 2017 zijn alle geïnteresseerden en inwoners uitgenodigd mee te denken.

27/1: ruim 10.000 inwoners ontvingen een brief of zij deel wilden nemen aan een enquête-onderzoek.

11/4 pitchavond studenten
MBO, HBO en WO (studenten woonachtig in de vijf gemeenten)

14/4 bijeenkomst bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen van de vijf gemeenten

19/4 bijeenkomst maatschappelijk middenveld Maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties uit de regio, zoals winkeliers- en ondernemersverenigingen, onderwijsbesturen, sportfederaties, buurtverenigingen.

December 2015 – maart 2016

Met ruim 200 mensen (inwoners, bedrijven en instellingen) zijn gesprekken gevoerd.

Bestuurders van grote (overheids)organisaties rondom de Leidse regio, zoals Schiphol, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Amsterdam, de Provincie en Innovation Quarter.

Bestuurders van gemeenten om ons heen, zoals de direct aangrenzende gemeenten Wassenaar, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk, maar ook gemeenten die iets verder weg liggen, zoals Haarlemmermeer en Delft.

Directieleden van verbonden partijen, zoals Holland Rijnland, de omgevingsdienst en Servicepunt71.

Directieleden van grote bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio, zoals de Universiteit Leiden, Heineken, Rabobank en Achmea.

Juni 2016
Oplevering concept toekomstvsie Leidse regio en document “terugkopppeling gesprekken met de buitenwereld”. Vanaf juni 2016: oproep aan alle inwoners van de Leidse regio om te reageren op concept Toekomstvisie en aan deelnemers fase 1 om te reageren op document “terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld”

Juni – september 2016
Verzamelen reacties van inwoners, bedrijven en instellingen op concept Toekomstvisie

September 2016
14/9 inwonersavond Zoeterwoude

Oktober – november 2016
Vaststelling Toekomstvisie Leidse regio 
Terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld

24/3 denktank frisdenkers
“Frisdenkers”. Dit zijn inwoners uit de vijf gemeenten die door de vijf colleges naar voren zijn geschoven omdat zij bekend staan om hun visionaire en frisse kijk op nieuwe onderwerpen.

24/3 denktank basisscholieren

10/2 denktank studenten
(Hoe kijkt de toekomst naar de toekomst?)

15/2 ondernemers, onderwijs, overheid
(tijdens bijeenkomst daten en delen Economie 071)

25/2 denktank studenten

Fase 1: Totstandkoming Toekomstvisie Leidse regio

(Oktober 2015 – Oktober 2016)

10 april:
inwonersavond Oegstgeest

11 april:
inwonersavond Leiderdorp

12 april:
inwonersavond Leiden

20 april:
inwonersavond Zoeterwoude

1-12/3: vragenlijst is opengesteld voor alle inwoners in de Leidse regio.

7/3: symposium in Corpus voor raadsleden, collegeleden, inwoners, bedrijven en instellingen. Aantal deelnemers: 300, waarvan 75 raadsleden en collegeleden.

29/3: Uitkomsten enquête-onderzoek gereed

30/3: Uitkomsten enquête-onderzoek, Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt verstuurd aan alle burgerpanelleden en alle deelnemers van het symposium van 7 maart en deelnemers fase 1. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

30/3: Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt op website gepubliceerd en via persbericht en lokale media onder de aandacht gebracht. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

In lokale media is veel aandacht gevraagd voor deelname aan het burgerpanel en het invullen van de enquête. Alle inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio worden via lokale media opgeroepen om naar gezamenlijk symposium in Corpus te komen op 7 maart. Deelnemers van fase 1 (ongeveer 200 personen) en burgerpanelleden fase 2 (ruim 1200 mensen) ontvangen tevens een persoonlijke uitnodiging.

Fase 2: Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen

Vanaf januari 2017 zijn alle geïnteresseerden en inwoners uitgenodigd mee te denken.

27/1: ruim 10.000 inwoners ontvingen een brief of zij deel wilden nemen aan een enquête-onderzoek.

Juni 2016
Oplevering concept toekomstvsie Leidse regio en document “terugkopppeling gesprekken met de buitenwereld”. Vanaf juni 2016: oproep aan alle inwoners van de Leidse regio om te reageren op concept Toekomstvisie en aan deelnemers fase 1 om te reageren op document “terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld”

Juni – september 2016
Verzamelen reacties van inwoners, bedrijven en instellingen op concept Toekomstvisie

September 2016
14/9 inwonersavond Zoeterwoude

Oktober – november 2016
Vaststelling Toekomstvisie Leidse regio

Terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld

11/4 pitchavond studenten
MBO, HBO en WO (studenten woonachtig in de vijf gemeenten)

14/4 bijeenkomst bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen van de vijf gemeenten

19/4 bijeenkomst maatschappelijk middenveld Maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties uit de regio, zoals winkeliers- en ondernemersverenigingen, onderwijsbesturen, sportfederaties, buurtverenigingen.

24/3 denktank frisdenkers
“Frisdenkers”. Dit zijn inwoners uit de vijf gemeenten die door de vijf colleges naar voren zijn geschoven omdat zij bekend staan om hun visionaire en frisse kijk op nieuwe onderwerpen.

24/3 denktank basisscholieren

10/2 denktank studenten
(Hoe kijkt de toekomst naar de toekomst?)

15/2 ondernemers, onderwijs, overheid
(tijdens bijeenkomst daten en delen Economie 071)

25/2 denktank studenten

December 2015 – maart 2016

Met ruim 200 mensen (inwoners, bedrijven en instellingen) zijn gesprekken gevoerd.

Bestuurders van grote (overheids)organisaties rondom de Leidse regio, zoals Schiphol, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Amsterdam, de Provincie en Innovation Quarter.

Bestuurders van gemeenten om ons heen, zoals de direct aangrenzende gemeenten Wassenaar, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk, maar ook gemeenten die iets verder weg liggen, zoals Haarlemmermeer en Delft.

Directieleden van verbonden partijen, zoals Holland Rijnland, de omgevingsdienst en Servicepunt71.

Directieleden van grote bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio, zoals de Universiteit Leiden, Heineken, Rabobank en Achmea.

Fase 1: Totstandkoming Toekomstvisie Leidse regio

(Oktober 2015 – Oktober 2016)

Meedenkers

Wie hebben er allemaal input geleverd voor de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en voor de te kiezen samenwerkingsvorm? In de tijdlijn een overzicht. Alle tussenstappen en tussenproducten zijn gedurende deze periode online gedeeld. Inwoners zijn daarbij continue in de gelegenheid geweest mee te denken of zich aan te melden om mee te praten. Een paar mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

 

 

 

Denk mee (klik hier)