Contact

Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Contact

Wilt u de bestuurders in deze fase iets meegeven, heeft u vragen of wenst u  meer informatie? Neemt u dan contact op met toekomst@leidseregio2027.nl of met een raadslid uit uw gemeente.

Kijk bij wie is wie naar welke raadsleden in uw gemeente als klankbordgroeplid actief zijn betrokken bij dit project.

3 + 15 =