Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Stand van zaken – Juni 2017

Van januari tot april zijn er diverse samenwerkingsvormen verkend om de bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de Leidse regio te versterken. Eind april heeft de stuurgroep het rapport verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen inclusief een eerste...

Uitkomst Burgerpanel

Van januari tot april zijn er diverse samenwerkingsvormen verkend om de bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de Leidse regio te versterken. Eind april heeft de stuurgroep het rapport verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen inclusief een eerste...

Symposium 7 maart 2017

Zaterdag 8 april in Leidsch Dagblad, interview met Elco Brinkman over Regioraad: Regioraad is niet moeders mooiste