Agenda

Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Agenda

29 maart gaat het voorstel voor de te kiezen samenwerkingsvorm naar de gemeenteraden.

In april zijn er avonden waarbij inwoners, bedrijven en instellingen hun stem kunnen laten horen in de gemeenten.

In mei komen de raadsleden van de vijf gemeenten bij elkaar om het voorstel, inclusief nadere wensen en bedenkingen samen te bespreken.

In juni gaat het nieuwe voorstel richting de vijf gemeenteraden voor besluitvorming.

Begin september nemen de gemeenten een besluit over de bestuurlijke samenwerkingsvorm.