Informatieavond Voorschoten: 29 juni.

 

10 april:
inwonersavond Oegstgeest

11 april:
inwonersavond Leiderdorp

12 april:
inwonersavond Leiden

20 april:
inwonersavond Zoeterwoude


In lokale media is veel aandacht gevraagd voor deelname aan het burgerpanel en het invullen van de enquête. Alle inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio worden via lokale media opgeroepen om naar gezamenlijk symposium in Corpus te komen op 7 maart. Deelnemers van fase 1 (ongeveer 200 personen) en burgerpanelleden fase 2 (ruim 1200 mensen) ontvangen tevens een persoonlijke uitnodiging.

Meedenkers

Wie hebben er allemaal input geleverd voor de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en voor de te kiezen samenwerkingsvorm? In de tijdlijn een overzicht. Alle tussenstappen en tussenproducten zijn gedurende deze periode online gedeeld. Inwoners zijn daarbij continue in de gelegenheid geweest mee te denken of zich aan te melden om mee te praten. Een paar mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

 

 

 

Denk mee (klik hier)

30 maart 2017 : Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt op website gepubliceerd en via persbericht en lokale media onder de aandacht gebracht. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

30 maart  2017: Uitkomsten enquête-onderzoek, Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt verstuurd aan alle burgerpanelleden en alle deelnemers van het symposium van 7 maart en deelnemers fase 1. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

29 maart 2017: Uitkomsten enquête-onderzoek gereed

7 maart 2017 : symposium in Corpus voor raadsleden, collegeleden, inwoners, bedrijven en instellingen. Aantal deelnemers: 300, waarvan 75 raadsleden en collegeleden.

1 – 12 maart 2017: Vragenlijst is opengesteld voor alle inwoners in de Leidse regio.

 

 

 

 

Fase 2: Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen

Vanaf januari 2017 zijn alle geïnteresseerden en inwoners uitgenodigd mee te denken.

27 januari 2017: ruim 10.000 inwoners ontvingen een brief of zij deel wilden nemen aan een enquête-onderzoek.

 

19 april 2016 –  bijeenkomst maatschappelijk middenveld Maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties uit de regio, zoals winkeliers- en ondernemersverenigingen, onderwijsbesturen, sportfederaties, buurtverenigingen.

14 april 2016 – bijeenkomst bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen van de vijf gemeenten

11 april 2016 – pitchavond studenten
MBO, HBO en WO (studenten woonachtig in de vijf gemeenten)

 

 

December 2015 – maart 2016

Met ruim 200 mensen (inwoners, bedrijven en instellingen) zijn gesprekken gevoerd.

Bestuurders van grote (overheids)organisaties rondom de Leidse regio, zoals Schiphol, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Amsterdam, de Provincie en Innovation Quarter.

Bestuurders van gemeenten om ons heen, zoals de direct aangrenzende gemeenten Wassenaar, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk, maar ook gemeenten die iets verder weg liggen, zoals Haarlemmermeer en Delft.

Directieleden van verbonden partijen, zoals Holland Rijnland, de omgevingsdienst en Servicepunt71.

Directieleden van grote bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio, zoals de Universiteit Leiden, Heineken, Rabobank en Achmea.

Juni 2016

Oplevering concept toekomstvisie Leidse regio en document “terugkopppeling gesprekken met de buitenwereld”. Vanaf juni 2016: oproep aan alle inwoners van de Leidse regio om te reageren op concept Toekomstvisie en aan deelnemers fase 1 om te reageren op document “terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld”

Juni – september 2016

Verzamelen reacties van inwoners, bedrijven en instellingen op concept Toekomstvisie

September 2016

14 september –  inwonersavond Zoeterwoude

Oktober – november 2016

Vaststelling Toekomstvisie Leidse regio

Terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld


24 maart 2016 – denktank frisdenkers
“Frisdenkers”. Dit zijn inwoners uit de vijf gemeenten die door de vijf colleges naar voren zijn geschoven omdat zij bekend staan om hun visionaire en frisse kijk op nieuwe onderwerpen.

24 maart 2016 – denktank basisscholieren

25 februari 2016 – denktank studenten

15 februari 2016 –  ondernemers, onderwijs, overheid

(tijdens bijeenkomst daten en delen Economie 071)

10 februari 2016 – denktank studenten

(Hoe kijkt de toekomst naar de toekomst?)

 

 

Fase 1: Totstandkoming Toekomstvisie Leidse regio

(Oktober 2015 – Oktober 2016)

Meedenkers

Wie hebben er allemaal input geleverd voor de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en voor de te kiezen samenwerkingsvorm? In de tijdlijn een overzicht. Alle tussenstappen en tussenproducten zijn gedurende deze periode online gedeeld. Inwoners zijn daarbij continue in de gelegenheid geweest mee te denken of zich aan te melden om mee te praten. Een paar mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

 

 

 

Denk mee (klik hier)

Informatieavond Voorschoten: 29 juni.

 

10 april:
inwonersavond Oegstgeest

11 april:
inwonersavond Leiderdorp

12 april:
inwonersavond Leiden

20 april:
inwonersavond Zoeterwoude

30 maart 2017 : Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt op website gepubliceerd en via persbericht en lokale media onder de aandacht gebracht. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

30 maart  2017: Uitkomsten enquête-onderzoek, Rapport Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen en eerste conceptvoorstel samenwerkingsvorm wordt verstuurd aan alle burgerpanelleden en alle deelnemers van het symposium van 7 maart en deelnemers fase 1. In dit bericht tevens een oproep voor de inwonersavonden per gemeente.

29 maart 2017: Uitkomsten enquête-onderzoek gereed

7 maart 2017 : symposium in Corpus voor raadsleden, collegeleden, inwoners, bedrijven en instellingen. Aantal deelnemers: 300, waarvan 75 raadsleden en collegeleden.

1 – 12 maart 2017: Vragenlijst is opengesteld voor alle inwoners in de Leidse regio.

 

 

 

 


In lokale media is veel aandacht gevraagd voor deelname aan het burgerpanel en het invullen van de enquête. Alle inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio worden via lokale media opgeroepen om naar gezamenlijk symposium in Corpus te komen op 7 maart. Deelnemers van fase 1 (ongeveer 200 personen) en burgerpanelleden fase 2 (ruim 1200 mensen) ontvangen tevens een persoonlijke uitnodiging.

Fase 2: Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen

Vanaf januari 2017 zijn alle geïnteresseerden en inwoners uitgenodigd mee te denken.

27 januari 2017: ruim 10.000 inwoners ontvingen een brief of zij deel wilden nemen aan een enquête-onderzoek.

Juni 2016

Oplevering concept toekomstvisie Leidse regio en document “terugkopppeling gesprekken met de buitenwereld”. Vanaf juni 2016: oproep aan alle inwoners van de Leidse regio om te reageren op concept Toekomstvisie en aan deelnemers fase 1 om te reageren op document “terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld”

Juni – september 2016

Verzamelen reacties van inwoners, bedrijven en instellingen op concept Toekomstvisie

September 2016

14 september –  inwonersavond Zoeterwoude

Oktober – november 2016

Vaststelling Toekomstvisie Leidse regio

Terugkoppeling gesprekken met de buitenwereld

 

 

 

 

 

 

 

19 april 2016 –  bijeenkomst maatschappelijk middenveld Maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties uit de regio, zoals winkeliers- en ondernemersverenigingen, onderwijsbesturen, sportfederaties, buurtverenigingen.

14 april 2016 – bijeenkomst bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen van de vijf gemeenten

11 april 2016 – pitchavond studenten
MBO, HBO en WO (studenten woonachtig in de vijf gemeenten)

 

 


24 maart 2016 – denktank frisdenkers
“Frisdenkers”. Dit zijn inwoners uit de vijf gemeenten die door de vijf colleges naar voren zijn geschoven omdat zij bekend staan om hun visionaire en frisse kijk op nieuwe onderwerpen.

24 maart 2016 – denktank basisscholieren

25 februari 2016 – denktank studenten

15 februari 2016 –  ondernemers, onderwijs, overheid

(tijdens bijeenkomst daten en delen Economie 071)

10 februari 2016 – denktank studenten

(Hoe kijkt de toekomst naar de toekomst?)

 

 


December 2015 – maart 2016

Met ruim 200 mensen (inwoners, bedrijven en instellingen) zijn gesprekken gevoerd.

Bestuurders van grote (overheids)organisaties rondom de Leidse regio, zoals Schiphol, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Amsterdam, de Provincie en Innovation Quarter.

Bestuurders van gemeenten om ons heen, zoals de direct aangrenzende gemeenten Wassenaar, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk, maar ook gemeenten die iets verder weg liggen, zoals Haarlemmermeer en Delft.

Directieleden van verbonden partijen, zoals Holland Rijnland, de omgevingsdienst en Servicepunt71.

Directieleden van grote bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio, zoals de Universiteit Leiden, Heineken, Rabobank en Achmea.

Fase 1: Totstandkoming Toekomstvisie Leidse regio

(Oktober 2015 – Oktober 2016)