Van januari tot april zijn er diverse samenwerkingsvormen verkend om de bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de Leidse regio te versterken.

Eind april heeft de stuurgroep het rapport verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen inclusief een eerste conceptvoorstel voorgelegd aan de vijf gemeenteraden voor wensen en bedenkingen.
In mei hebben alle gemeenteraden hun wensen en bedenkingen  geuit over het eerste conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio (‘regioraad’). De ontvangen wensen en bedenkingen van de vijf gemeenteraden op het eerste conceptvoorstel hebben in de stuurgroep tot de conclusie geleid dat er geen draagvlak is voor dit eerste conceptvoorstel. Daarmee is dat voorstel van tafel. Alvorens het proces te vervolgen (formuleren nieuw voorstel voor samenwerkingsvorm en dat voorstel voor zienswijzen naar de vijf gemeenteraden geleiden), kwam de stuurgroep op 24 mei bij elkaar.
De stuurgroep heeft op 24 mei besloten de colleges de tijd te geven eerst in gesprek te gaan met de eigen gemeenteraad over de duiding van de wensen en bedenkingen en het gewenste vervolgproces. Deze onderwerpen zijn eerder ook besproken tijdens een vergadering met de klankbordgroep op 13 mei jl. (zie document highlights bijeenkomst klankbordgroep – stuurgroep 13 mei.  Op 15 mei is hierover een persbericht uitgestuurd.
Na de gesprekken van de colleges met hun eigen gemeenteraad wordt in september bepaald hoe het project en het proces worden vervolgd.