Circa 300 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van bedrijven of instellingen en college- en raadsleden uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kwamen dinsdagavond 7 maart bij elkaar in Corpus om te praten over de bestuurlijk toekomst van de vijf gemeenten.

Intensieve samenwerking tussen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Waarom en hoe?

Inwoners en bestuurders in gesprek over toekomst Leidse regio

Circa 300 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van bedrijven of instellingen en college- en raadsleden uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kwamen dinsdagavond 7 maart bij elkaar in Corpus om te praten over de bestuurlijk toekomst van de vijf gemeenten. ‘Op welke onderwerpen en in welke vorm moeten de bestuurders meer gaan samenwerken? was de vraag die voorlag. Aan het eind van de avond kregen de bestuurders een duidelijke boodschap mee: Krachten verenigen is noodzakelijk om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, maar bestuurders houdt ook oog voor het lokale!

Krachten verenigen! Waarom en hoe?
Willen de besturen meer gaan samenwerken en zo ja in welke vorm?
Hierover zijn de gemeentebesturen van de vijf genoemde gemeenten al sinds eind vorig jaar met elkaar in gesprek. In Corpus werd het oor te luisteren gelegd buiten de raadszalen. Wat willen inwoners, bedrijven en instellingen hun bestuurders hierover meegeven.

Bedrijfsleven en instellingen zien de noodzaak en hier en daar zelfs de urgentie van samenwerken. Voor de pauze betraden zij het podium om hun zienswijze toe te lichten. Daarbij werden vooral de voordelen van regionale bestuurlijke besluitvorming voor voorzieningen op het gebied van cultuur en sport, onderwijs en zorg belicht. Maar ook de trekkracht van een wat grotere agglomeratie voor (inter)nationale investeerders met positieve effecten op economie en werkgelegenheid werd benoemd.

Na de pauze gingen alle deelnemers met hun tafelgenoten in gesprek. Een deel van de inwoners had zich al eerder uitgesproken via een enquête, waarvan de gepresenteerde voorlopige resultaten overeen bleken te komen met de mening uit de zaal. Belangrijk voor de inwoners is vooral de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, en de aanwezigheid van groen en openbare voorzieningen. Zolang dat goed is geregeld, maakt de bestuursvorm minder uit. De noodzaak om regionale problemen ook bestuurlijk op regioniveau op te pakken vond men evident, zolang een dergelijke besturingsvorm maar wel democratisch tot stand is gekomen. Maar bestuurders werden ook duidelijk gewezen op het belang van het behouden van de lokale verbondenheid.

Aandachtspunten, voordelen en urgentie werden na afloop van de gesprekken op papier gezet en als prop naar het podium gegooid. “Alle input wordt verzameld en bestudeerd”, verzekerde projectleider Esther Peters. Voor de zomer moet er een keuze worden gemaakt met welke samenwerkingsvorm de gemeentebesturen verder gaan om de gestelde ambities te kunnen verwezenlijken. In april zal elke gemeente hierover nog een eigen participatiebijeenkomst organiseren.

Toekomstvisie vastgesteld
In oktober 2016 hebben de vijf gemeentebesturen de ‘Toekomstvisie Leidse regio 2027’ op inhoud vastgesteld. Daarin zijn de kwaliteiten van de vijf gemeenten afzonderlijk en van de Leidse regio als geheel benoemd. Ook zijn er zeven ambities geformuleerd waarvoor deze gemeentebesturen zich gezamenlijk willen inzetten. Ambities op het gebied van regionale voorzieningen, wonen en groen, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Welke samenwerkingsvorm daar het beste bij past? Op die vraag moet de komende maanden een antwoord worden geformuleerd.