Wie is wie?

Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Wie is wie?

Het project Toekomstvisie Leidse regio 2027 is een project van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

De stuurgroep geeft namens de vijf colleges bestuurlijk sturing aan het project en zorgt voor afstemming met het eigen college en de gemeenteraad. De stuurgroep heeft een externe voorzitter die de stuurgroep onafhankelijk voorzit, partijen verbindt en het boegbeeld naar buiten toe is. De klankbordgroep(raadsleden) denkt mee, klankbordt en adviseert de stuurgroep ten aanzien van mogelijke samenwerkingsvormen en de diverse bijeenkomsten en vormt een brugfunctie naar de eigen gemeenteraad. De externe projectleider handelt in opdracht van de stuurgroep en geeft leiding aan het project en proces en heeft tevens een verbindende rol binnen de stuurgroep, richting de klankbordgroep, de vijf gemeenten en het projectteam. Het projectteam adviseert, voert uit en begeleidt het proces.

Stuurgroep

Elco Brinkman (extern voorzitter)
Robert Strijk (wethouder Leiden)
Kees Wassenaar (wethouder Leiderdorp)
Emile Jaensch (burgemeester Oegstgeest)
Pauline Bouvy-Koene (burgemeester Voorschoten)
Liesbeth Bloemen (burgemeester Zoeterwoude)
Harro Leegstra (gemeentesecretaris Oegstgeest)
Esther Peters (extern projectleider)

 

Klankbordgroep

Marcel Cramwinckel (raadslid Voorschoten) marcelcr@mwinckel.nl
Cees Bremmer (raadslid Voorschoten) c.bremmer@planet.nl
Sjoerd van der Dool (raadslid Voorschoten) sjoerdvddool@gmail.com
Tim van Tongeren (raadslid Oegstgeest) timate@planet.nl
Jan Vos (raadslid Oegstgeest) janvosd66@gmail.com
Frits van Dissel (raadslid Oegstgeest) frits@vdissel.nl
Sandra Mroseck (raadslid Oegstgeest) sandramroseck@yahoo.com
Nicole Zwart (raadslid Oegstgeest) nehwzwart@gmail.com
Joey van Boxsel (raadslid Leiderdorp) joey.vanboxsel@raadleiderdorp.nl
Bob Vastenhoud (raadslid Leiderdorp) bob.vastenhoud@raadleiderdorp.nl
Joyce van Reijn (raadslid Leiderdorp) joyce.vanreijn@raadleiderdorp.nl
Felix Stam (raadslid Leiderdorp) felix.stam@raadleiderdorp.nl
Arjan Bakx (raadslid Zoeterwoude) arjan.bakx@cda-zoeterwoude.nl
Ruud Bouter (raadslid Zoeterwoude) r.f.bouter@hhs.nl
Mathieu Paardekooper (raadslid Zoeterwoude) vvd@paardekoopertransport.nl
Klaas de Vries (raadslid Leiden) klaasdevries@planet.nl
Frederik Zevenbergen (raadslid Leiden) zeef@xs4all.nl
Erik Krijgsman (raadslid Leiden) eric.krijgsman@d66leiden.nl
Walter van Peijpe (raadslid Leiden) waltervanpeijpe@xs4all.nl

Projectteam

Esther Peters (extern projectleider en procesbegeleider)
Pieter van der Straaten (adviseur, penvoerder)
Janette van Osnabrugge (communicatie)
Arnoud Nierop (regiocoördinator Leiderdorp)
Rijk van Walsem (regiocoördinator Leiden)
Ellenus Venema (regiocoördinator Zoeterwoude a.i.)
Martijn Zwebe (regiocoördinator Voorschoten)
Geertrude Haasnoot (regiocoördinator Oegstgeest)